Aalborg

Brug pengene i Øst

SYGEHUS:For få dage siden gik startskuddet for et stort investeringsløft til sundhedsområdet. 25 mia. kr. ekstra sættes i spil for at nå målet. En struktur, som skal sikre et sygehusvæsen, drevet af professionalisme, høj kvalitet samt sammenhæng og tilgængelighed for patienterne. I Venstre stiler vi efter, at der kun investeres i sygehuse, der kan opfylde det 21. århundredes krav til kvalitet i behandlingen. Ellers vil de mange penge være spildt. Vi er derfor glade for, at også Aalborg blev tilgodeset i fordelingen af de 25 mia. kr. Et ekspertudvalg ser gerne 3.2 mia. kr. anvendt til en udbygning og renovering af Sygehus Syd i Aalborg. I Venstre mener vi - sammen med resten af regionsrådet - at pengene er bedre anvendt på et nyt sygehus i Aalborg Øst Derfor har regionen efter foretræde for Finans- og Sundhedsministeren sat et arbejde for at dokumentere, at et nyt sygehus i Øst er en bedre investering end en ombygning af Sygehus Syd. Vi undrer os derfor over Vagn Kvists (R) underlødige mistænkeliggørelse af Venstres hensigter i en situation, hvor vi har brug for at understrege, at regionsrådet står samlet. V arbejder for at sikre borgerne i Nordjylland mest sundhed for pengene. Vi vil arbejde for at sikre den bedste kvalitet for borgerne, og intet vil være mere forkert end at hælde milliarder af kroner ud over gamle systemer. Det 21.århundrede stiller krav til kvalitet i behandlingen, smidige arbejdsgange, tilgængelighed og effektivt patientflow. Dette realiseres bedst med topmoderne sygehus i Øst.