EMNER

Brug rådhuset i Skagen som byens kulturhus

FREMTID:Med sammenlægningen af kommunerne, vil der på sigt sandsynligvis ske en udfasning af aktiviterne på Rådhuset i Skagen, som der måske om nogle år kun indeholder ”servicekontorer”. Derfor tror jeg at det kunne være en god ide at se på mulighederne for at bruge dele af rådhuset til kulturelle aktiviteter,og lade det vokse stille og roligt i takt med at udfasningen sker. Det vigtigste i en sådan proces er at få foreningerne til at tage ejerskab. Det er selvfølgelig en del stramme restrektioner på rådhuset, men med den ændrede brug bør der også kunne findes en løsning. Med dette forslag er man jo med til at bevare rådhuset. Hvis ikke dette kan lade sig gøre ser jeg kun en rigtig løsning nemlig at ligge det ved Skagen Kultur- og Fritidscenter med de samdriftsfordele, der er der. Held og lykke med jeres projekt.