Brug skattepolitik til at øge velfærd

Fundamentet for det danske velfærdssamfund er, at der i befolkningen er en villighed til at betale en væsentlig del af indkomsten i skat, så en lang række offentlige ydelser kan finansieres.

På europæisk plan er der ikke de samme muligheder for skatteudskrivning, og det vil heller ikke nødvendigvis være fornuftigt at indføre det, da et så centralt område som skatteinddrivning er bedst placeret tæt på den enkelte borger, så der er en naturlig nærhed og legitimitet i systemet. Til gengæld er det helt centralt, at der på europæisk plan undgås skattedumping og bevidste oprettelser af økonomisk set attraktive skattehuller, som har til formål at tiltrække de velbjergede og virksomhederne. Konkurrence på, hvem der har den laveste skat og de største smuthuller i lovgivningen, kan måske på kort sigt medføre en positiv gevinst for dem, der når det laveste niveau, men samtidig undergraves hele det europæiske grundlag for velfærd til alle. Finansieringen af velfærdsydelser forsvinder ud mellem fingrene på de enkelte medlemslande,og legitimiteten i skattebetalingen går fløjten for den enkelte, når man ser de bedre stillede slippe billigere, fordi de tilfældigvis har muligheden for spekulativt at flytte formue og indkomst rundt fra skatteparadis til skatteparadis. Derfor bør der først og fremmest indføres en fælleseuropæisk minimumsstandard, hvad angår skatteniveau. Rent teknisk er det forbundet med komplikationer, idet de forskellige landes skattesystemer varierer betydeligt i udformning, niveau og inddrivelsesmetode, men det er besværligheden værd. For kun gennem et fælles regelsæt, som dæmmer op for negativ konkurrence, kan der etableres et solidt grundlag for blomstrende velfærdssamfund over hele Europa. Danmark skal i den forbindelse på ingen måde gå på kompromis med vores skandinaviske model, vores fintmaskede sikkerhedsnet eller vores høje velfærdsniveau. Tværtimod skal vi arbejde for, at minimumsniveauet i hele Europa bliver så tilpas højt, at også resten af Europas svage, ældre, unge under uddannelse, enlige mødre og alle andre med et behov for hjælp, støtte eller service, sikres et godt fundament for at deltage i samfundet. Samtidig er det europæiske samarbejde en oplagt mulighed for mere effektivt at dæmme op for de usolidariske virksomheder og enkeltpersoner, der gennem spekulation og skattetekniske tryllerier, formår at unddrage sig deres retmæssige bidrag til fællesskabet. Et stærkt og stadigt mere integreret samarbejde mellem skattemyndighederne i hele Europa vil være et stærkt værktøj i kampen for at få lukket skattehullerne, fange snyderne og dermed sikre en øget finansiering af velfærden i de hjemlande, som ellers ofte snydes for skatteindtægten, fordi smarte trick får indtægterne til at forsvinde i et uigennemskueligt edderkoppespind af udenlandske konti og datterselskaber. På samme vis bør der arbejdes konkret med muligheden for, at EU kan blive den drivende kraft i indførelsen af en tobinskat. Tobinskatten er en skat, der opkræves som en promille af alle uproduktive finansielle transaktioner, som udelukkende har spekulation til formål. Spekulanterne skaber intet med deres transaktioner, men flytter ganske enkelt penge rundt i en stadig strøm i jagten på profit. Derfor er det både rimeligt og fornuftigt, at fællesskabet sikrer sig en lille del af de spekulative midler til mere positive og nyttige formål i hjemlandene. Tobinskatten giver imidlertid ikke megen mening, såfremt den udelukkende gennemføres på europæisk plan, idet de spekulative midler derved blot vil flytte til områder uden tobinskat. EU skal derfor gå ind i en aktiv dialog med USA og de asiatiske beslutningstagere, således at tobinskatten kan indføres på alle større markeder på én gang. I Danmark betaler de fleste af os vores skat med glæde, men nu må også det europæiske fællesskab i arbejdstøjet på skatteområdet. Der er først og fremmest akut behov for fælles minimumsregler, så vi undgår skadelig skattedumping, men EU kan derudover aktivt anvendes imod skattesvindlere og multinationale selskabers unddragelse af bidrag til fællesskabet. Det bør være topprioritet i Europa-parlamentet, at skattepolitikken bliver brugt aktivt til at skabe øget velfærd i hele Europa, og i den proces er et stadigt dansk pres for mest mulig velfærd og tryghed til borgerne essentielt. Kan vi derudover være med til at sætte en udvikling igang, hvor spekulativ kapital beskattes med øget velfærd til følge på et globaltniveau, har vi taget et kvantespring frem et bedre Europa og en bedre verden. Det vil jeg arbejde for som en af mine hovedprioriteter i Europaparlamentet.