Eksplosionsulykker

Brugen af vikarer eksploderer

KØBENHAVN:Virksomhedernes brug af vikarer eksploderer. Siden 1999 er antallet af vikarer steget med 60 procent, og det er både offentlige og private arbejdspladser, der har taget de løstansatte kolleger til sig. Det skriver FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet) i det seneste nummer af nyhedsbrevet FAOS information. Selv om arbejdsgiverne er tilfredse med de nye, fleksible ansatte, vækker de mange vikaransættelser ikke begejstring alle steder i fagbevægelsen. Underminering Hos Dansk El-Forbund ser man hellere fastansættelser end vikaransættelser, og det er der to væsentlige grunde til: - Problemet er jo, at vi hele tiden skal sikre, at vikarerne rent faktisk får det, der er aftalt i overenskomsten. Et andet problem er, at en vikar risikerer at have så mange korttidsansættelser, at han aldrig når at optjene anciennitet til de sociale goder, der normalt er i en overenskomst, og det handler om eksempelvis pension, barsel og barns første sygedag, siger næstformand i elforbundet Jørgen Juul Rasmussen til Ritzau. Hos Fagforbundet 3F er Ellen Lykkegård formand for Den Offentlige Gruppe. Hos hende er der ingen tvivl: Lad de offentlige arbejdspladser lave deres egne interne vikarkorps, det er at foretrække frem for at bruge vikarer udefra. For den interne vikar kender arbejdspladsen og er en del af den, hvad enten der er tale om et hospital, et ældrecenter eller en hel kommune. - Problemet med vikarer udefra er jo, at de jo slet intet kender til arbejdsgangene. Og de er på en måde socialt isolerede fra den arbejdsplads, de kommer på. Samtidig er de heller ikke en del af fællesskabet i forhold til personalepolitik og efteruddannelse, og det er et problem, hvis man arbejder som vikar gennem længere tid, siger Ellen Lykkegård.