Lokalpolitik

Bruger mest - betaler mindst

Selvom Aalestrup Kommune råder over det meste af Knabergaarden, har økonomiudvalget afvist af betale størstedelen af udgifterne

AALESTRUP:På Uddannelsescenter Knabergaarden skal man ikke regne med ekstra kommunale kroner til udgifter til en del af ejendomsdriften. Uddannelsescenter Knabergaarden og Aalestrup Kommune har en aftale om fordelingen af udgifter til Knabergaardens drift, herunder rengøring og pedelfunktion, indvendig vedligehold, bygningstilsyn og andet. Uddannelsescentret har i de senere år haft fokus på omkostninger og har i den forbindelse gennemgået centrets andel af fællesudgifterne. Den aktuelle faste benyttelse af Knabergaarden er fordelt således, at Uddannelsescentret råder over 14,19 procent af ejendommen, mens Aalestrup Kommune råder over 85,81 procent af Knabergaarden. Kommunen og Uddannelsescentret har en stort set ligelig benyttelse af lokaler med variabel udnyttelse. Ud fra den ulige fordeling af rådighed over Knabergaarden, sendte Uddannelsescentret en ansøgning om ændring af udgiftsfordeling til Aalestrup Kommune. På Uddannelsescentrets synes nemlig, at det ikke var rimeligt, at deres budget og regnskab skulle belastes med to tredjedele af lønudgiften til pedel og rengøring, når man havde mindre af Knabergaarden til rådighed end Aalestrup Kommune. I stedet for foreslog Uddannelsescentret, at udgiftsfordelingen blev ændret, således at udgifterne fordeles med en tredjedel til Uddannelsescentret og to tredjedele til Aalestrup Kommune med virkning fra 1. december 2005. Aalestrup Kommune dækker 35 procent af udgifterne til løn til rengøringspersonale og pedel. Hvis kommunen skulle dække 50 procent af de udgifter, ville det formentlig give en årlig merudgift på cirka 95.000 kroner. Administrationen på Aalestrup Kommune kunne ikke anvise en finansiering af merudgiften. En mulighed var, at den blev bevilget som tillægsbevilling. Ikke desto mindre indstillede administrationen, at der blev givet afslag på Uddannelsescenter Knabergaarden ansøgning om ændret udgiftsfordeling. Økonomiudvalget har flere gange udsat sagen, men nu har udvalget medlemmer besluttet at afvise ansøgningen fra Knabergaarden. - Aftalen skal alligevel laves om fra 2007, når vi bliver til en storkommune, så i lyset af det har vi valgt køre videre med aftalen, så vi ikke skal ændre den nu og så igen om et år, fortæller borgmester Rigmor Sandborg. Grunden til, at kommunen råder over meget mere end Uddannelsescentret er primært biblioteket, som optager en stor del af ejendommen. - Ejerforhold er en ting, og brug er noget andet. Uddannelsesentret har mulighed for at bruge mere , end de gør aktuelt i Knabergaarden, og det er måske også udtryk for, at der er for få aktiviteter i Uddannelsescentret, siger Rigmor Sandborg.