Klokkerholm

Bruger- og pårørenderåd på Hellevadlund

Regeringen har besluttet, at der på landets plejehjem skal etableres råd, der skal fungere som et forum for dialog mellem kommune og brugere. Tirsdag aften var der derfor valg til bruger- og pårørenderåd på Hellevadlund i Klokkerholm. Mødet havde 19 deltagere, og blev ledet af områdeleder Karen Margrethe Skorstensgård. På Hellevadlund blev Svend Jensen valgt som beboerrepræsentant, mens Ole Sørensen og Mona Jespersen blev valgt på vegne af de pårørende. Herudover har rådet deltagelse af Janus West (centerleder), Birgit Christensen (aktivitetsmedarbejder, Hanne Hougård (personalerepræsentant) og Oluf Pedersen (brugerrådsrepræsentant).