EMNER

Brugerafstemning i antenneforening

VRÅ:Vrå Antenneforening vil høre hvad medlemmerne mener om tv- og radioudbudet i Vrå, og omdeler i nærmeste fremtid en folder i forsyningsområdet. Foreningen vil give medlemmerne mulighed for at være med til at bestemme, hvilke tv-kanaler og for dens sags skyld også radiokanaler, der skal være på antenneforeningens net. Bestyrelsen ønsker at fastsætte et bredt udbud på antennenettet, og i folderen er angivet op til 75 mulige tv-kanaler, lidt om hvad det er for kanaler og om priserne. Samtidig har bestyrelsen spurgt om forskellige andre forhold omkring antenenforeningen for at høre medlemmernes synspunkter. Resultatet af den vejlendende afstemning vil blive offentliggjort på foreningens generalforsamling i marts måned. For de medlemmer, som deltager i afstemningen, er der mulighed for at vinde en lille præmie.