EMNER

Brugerbetaling ad bagdøren

Venstre vil åbne op for private universiteter i Danmark.

Fra socialdemokratisk side siger vi nej tak til forslaget, fordi det vil udhule økonomien på landets offentlige universiteter. Ligesom det utvivlsomt vil virke som en glidebane i retning af brugerbetaling for universitetsuddannelser – med alt hvad det medfører af social skævhed og færre, der får en videregående uddannelse. De nye private universiteter skal ifølge Venstre fungere side om side med Danmarks allerede eksisterende universiteter. Også finansieringen af de studerendes uddannelsesudgifter på de nye private universiteter skal ifølge regeringspartiets forslag tages fra den eksisterede pulje til uddannelsestaxametre, hvilket altså betyder langt færre penge til landets offentlige universiteter. At introducere private universiteter i Danmark vil utvivlsomt bane vejen for forslag om at begynde at opkræve brugerbetaling for de studerende. Vi kender det fra privathospitalerne, hvor man også må betale for at blive behandlet. Private universiteter i udlandet er altid ensbetydende med massiv brugerbetaling. Mange steder betaler den studerende – eller forældrene, som det jo oftest er – 25.000 danske kroner eller mere for et enkelt semester. Det bliver til en kvart million kroner for en hel uddannelse på fem år af 10 semestre. En sådan ordning vil selvsagt betyde, at det bliver langt sværere for den studerende fra et hjem med lav indkomst at tage en uddannelse end for den studerende med velhavende forældre. Endeligt vil forslaget ramme den studerende, hvis forældre – måske på ringe uddannelsestradition - ikke vægter uddannelse så højt, at de vil ofre så mange penge på det. Den negative sociale arv vil med andre ord slå voldsomt igennem. Ligesom det generelt vil betyde, at færre får en videregående uddannelse, hvilket igen er helt hen i vejret, når alle ellers er enige om, at betydeligt flere skal uddanne sig. Privatiseringsforslaget er efter socialdemokratisk opfattelse overideologisk og skræmmende. Men ikke nok med det. Forslaget er også i dyb modstrid med en række af de initiativer, der netop er taget inden for universitetsverdenen de seneste år. Således er der netop med regeringen selv som initiativtager sket en række fusioner mellem landets universiteter – med det klare formål at sikre større synergi og stordriftsfordele, som følge af færre universiteter. Nu mindre end et år efter, at universitetsfusionerne har fundet sted, foreslår regeringspartiet, Venstre, så igen at øge antallet af universiteter. Venstre forsøger sig dog med et alibi for deres asociale forslag. De argumenterer for, at det kunne være interessant for danske studerende, hvis de kunne tage en uddannelse fra f.eks. Harvard eller Oxford i Danmark. Men denne ide behøves ikke at realiseres gennem private filialer, den bør efter socialdemokratisk opfattelse sikres gennem, at danske universiteter samarbejder langt mere med udenlandske universiteter og fx udbyder uddannelser som såkaldte fælles- eller dobbeltforløb, hvor den studerende tager eksamen ved begge universiteter på en gang eller sammensætter semestrene fra to eller flere universiteter. En sådan form for øget internationalisering er vi med på fra socialdemokratisk side. Det behøver vi ikke nye private universiteter til!