Socialforsorg

Brugerbetaling af hjemmehjælp

Tak til Kurt Mikkelsen for hans svar 1. september vedrørende visitering til hjemmehjælp.

KM oplyser at det er fraflytningskommunen der skal betale refusion for hjemmeplejen i tilflytningskommunen. Det er glimrende at det er afklaret hvem der skal betale. Men det hjælper bare ikke den gamle, der stadig skal vente på en visitator, der skal afgøre rengøringens omfang, før den igangsættes. For Enhedslisten er det afgørende at de gamle får gjort rent - ikke om det er den ene eller anden kommune der skal betale for det. Herudover er det stadig et problem for de, som for første gang, skal søge om rengøring. For man søger jo først, når man har et behov og så kan 1-2 mdr. ventetid være rigtig lang tid. Så det er stadig et problem at gamle kan "tvinges" til brugerbetaling af hjemmehjælp Derfor er det Enhedslistens ønske at politikerne vil afsætte ressourcer så ventetiden kan komme ned på højst en uge. Det er faktisk det eneste anstændige. Inden KM falder helt i svime over "frit valg" ordningens velsignelser - som i virkelighedens verden er pengenes frie valg, ikke borgerens - kunne han og byrådet måske overveje at udvide det til at borgerne kunne vælge at få gjort toilettet rent lidt oftere end hver 3. uge, som er standarden nu.