Skattepolitik

Brugerbetaling er ikke omfattet af skattestoppet

SKAT:På årets sidste dag havde lokalredaktionen er artikel med overskriften. ”MINDRE I SKAT I 2007.” Den handlede om det besynderlige faktum at udligningsreformens gevinst til Hjørring kommune delvis skulle bruges til noget andet end formålet. De skulle bruges til skattelettelse! Problemet var blot at man blandede pærer og æbler. Der var bl.a. lavet et eksempel på en familie med to børn og en indkomst på 500.000. De ville få en skattelettelse på ca. 9.000 i år. Men ved at nærlæse indholdet viste det sig at de fleste at pengene ikke var skattelettelse, men nedsættelse af forældrebetaling ved daginstitutionerne. Sådan kan man altså ikke regne. Når vi ved at vores kommune skal spare på de allerfleste områder, også på idræt-og spejderområdet, må det også regnes med, hvis man vil blande skat og andet sammen. Med de store besparelser på spejder- og idrætsforeninger-området for borgerne i den gamle Hjørring kommune, vil det betyde at kontingenterne vil stige væsentlig. Og hvis den tænkte families to børn går til to idrætsgrene plus spejder, og forældrene spiller fks. badminton, vil det måske betyde en ekstra udgift på over 2.000 kr. Sådanne ting må også regnes med. Det hedder brugerbetaling og er ikke omfattet af skattestoppet, men betyder da noget i den sammenhæng. Noget helt andet er så at de, der må nøjes med kontanthjælp, samt pensionister ikke er omfattet af den flotte overskrift. Ingen skattelettelse her, men naturligvis er de med i den forøgede brugerbetaling. Var udligningspengene derimod blevet brugt til det de burde, nemlig at sørge for at Hjørrings borgere nærmede sig landsgennemsnittet i service, så var det kommet alle til gode. Men det ville naturligvis betyde større lighed, og det er jo ikke regeringens mål.