Brugerbetaling på tredje limfjordsforbindelse?

SF's trafikordfører siger, at det kan komme på tale at bede folk om at betale for at benytte ny forbindelse over Limfjorden.

Mindst 18 byrådsmedlemmer i Aalborg Byråd stemmer for en Egholm-løsning. Arkivfoto

Mindst 18 byrådsmedlemmer i Aalborg Byråd stemmer for en Egholm-løsning. Arkivfoto

Før man afgør, hvor en tredje Limfjordsforbindelse skal gå, bør man sikre sig, at der overhovedet er penge til den. Det fastslår SF's trafikordfører, Anne Baastrup. Hun siger samtidig, at det for at få balance i regnskabet "kan komme på tale" at bede trafikanterne betale for at benytte den ny forbindelse. - Vi har en transportminister, der rejser rundt og taler pænt om forskellige projekter, men finansieringen anviser han ikke. Kendsgerningen er, at vi ikke har pengene i dag til at anlægge en ny forbindelse ved Aalborg, uanset om det handler om fem, seks eller syv mia. kr., siger hun. I første omgang finder Anne Baastrup det "helt og aldeles oplagt" at se på OPP-modellen, hvor private investorer - pensionsselskaber, kapitalfonde etc. - betaler anlæggelsen og udlejer stedet til staten i eksempelvis 30 år, hvorefter staten overtager det. Denne mulighed luftede folketingskandidat Preben Bang Henriksen (V) også i NORDJYSKE forleden. Ikke uden problemer S-SF lægger op til, at bilister i fremtiden skal betale for at køre ind til Københavns centrum, og samme mulighed drøftes i Aarhus og Odense. Om noget tilsvarende kan komme på tale i Aalborg, vil Anne Baastrup ikke sige. - Jeg nævnte for nogen tid siden muligheden for Aalborgs borgmester, og han blev blegere end den hvide dug, vi sad ved, beretter folkesocialisten. En variant, der "kan komme på tale", er at opkræve betaling for benyttelse af en ny Limfjordsforbindelse, selv om Anne Baastrup erkender, at heller ikke dét er problemfrit: - Jeg ved godt, at når der er alternativer i form af den nuværende tunnel og Limfjordsbroen, vil betaling det tredje sted ikke være helt så oplagt, fordi mange flere end ellers så vil benytte de gratis forbindelser, siger hun. S støtter OPP Socialdemokraternes trafikordfører, Magnus Heunicke, er enig med Anne Baastrup i, at den største udfordring er at finde penge til forbindelsen. - Der er ikke ledige penge på denne side af 2020. Derfor er det oplagt at inddrage OPP-modellen, siger han. - ATP investerer i øjeblikket i nye veje i Australien. Det giver dem et godt afkast, men det var da endnu bedre, hvis de gjorde det i Danmark, så danskerne fik valuta for deres ATP-penge to gange, siger han. Hans nordjyske partifælle, Rasmus Prehn, har tidligere talt for en østlig linjeføring, især begrundet i den store prisforskel mellem en vest- og en østløsning. Ifølge den ny VVM-redegørelse er prisforskellen nu betydeligt mindre. - Personligt ser jeg stadig helst en østløsning, som trods alt stadig er billigst. Men det vigtigste er, at vi får øget kapaciteten, så er der flertal for en vestløsning, er det sådan, det bliver. Jeg tror dog, at vi under alle omstændigheder kommer til at slås for at få penge, for der er mange trafikprojekter undervejs rundt om i landet, siger Rasmus Prehn. EL: Slet ikke behov Enhedslistens trafikordfører, Per Clausen, afviser, at der overhovedet er behov for en ny forbindelse. - VVM-redegørelsen bygger på en forventning om en stigning i biltrafikken på over 25 pct. frem til 2020, og en ny forbindelse vil i sig selv øge trafikken yderligere. Målet må være at reducere den private trafik ved at fremme den kollektive, siger Per Clausen. Han tror ikke på VVM-redegørelsens ord om, at samfundet både bør lave en ny fjordforbindelse og udbygge den kollektive trafik. - Vi kan ikke forvente at få syv mia. kr. til en fjordforbindelse og derefter et stort beløb til at forbedre den kollektive trafik, siger Per Clausen, der i stedet ønsker at koncentrere investeringerne om bedre og hurtigere tog regionalt og nationalt, om udvidet busdrift og en letbane i Aalborg. Kristian Andersen, der er folketingskandidat for Venstre, siger, at man ved, hvor man har Enhedslisten. - Det gælder ikke SF. De siger, at det kan komme på tale at opkræve betaling af en ny fjordforbindelses brugere. De burde melde klart ud, så de nordjyske vælgere ved, hvad de kan regne med. Vil man være sikker på at få en vestlig Limfjordsforbindelse, bør man stemme på et af de partier, der klart har tilkendegivet støtte til dette, siger han.

Forsiden