Brugere af minihal i Hillerslev kan ikke fritages for gebyr

Folkeoplysningslov siger, at alle kommunale idrætshaller skal være ligestillede

Selv om Hillerslev-borgerne selv har betalt en stor del af byggeriet af landsbyens minihal og har ydet en stor frivillig arbejdsindsats, skal brugerne af hallen alligevel betale det samme gebyr som foreninger, der benytter andre haller af samme type i Thisted Kommune. Arkivfoto

Selv om Hillerslev-borgerne selv har betalt en stor del af byggeriet af landsbyens minihal og har ydet en stor frivillig arbejdsindsats, skal brugerne af hallen alligevel betale det samme gebyr som foreninger, der benytter andre haller af samme type i Thisted Kommune. Arkivfoto

To foreninger i Hillerslev har ansøgt Thisted Kommune om at blive fri for at betale 50 kroner i gebyr pr. time for brug af minihallen, fordi foreningerne i området har ydet et stort bidrag til opførelsen af hallen, dels i form af en indsamling på cirka 750.000 kroner - dels i form af en betydelig frivillig arbejdsindsats i forbindelse med opførelsen af hallen. Denne ansøgning giver nu anledning til et større politisk spil, selv om Thisted Kommunes fritidspolitik er at ligestille foreninger, der skal leje lokaler, sådan at der alle steder kræves gebyr uanset eventuelt lokalt engagement i opførelsen. Ved mødet i børne-, familie- og kulturudvalget (BFK) i tirsdags stillede Bjarne Holm (V) ændringsforslag om, at leje af gymnastiksalen i Hillerslev halveres. Det stemte Poul Erik Skov Sørensen (S) for, mens Peter Skriver Nielsen, Poul Hvass Hansen (K) og Preben Dahlgaard (R) stemte imod. Thisted Kommunes fritidschef Niels Jeppesen siger, at der ikke er hjemmel i folkeoplysningsloven til at opkræve forskellige gebyrer for den samme aktivitet i forskellige haller. - Det kan ikke være billigere at spille badminton i Hillerslev end i Thisted, hvis det er samme størrelse hal. Ens aktiviteter skal have samme tilskud, når det gælder kommunale haller, siger Niels Jeppesen. Thisted Kommune har en gebyrindtægt på 126.150 kroner for anvendelse af gymnastiksale og minihaller. Medlem af BFK-udvalget, Peter Skriver Nielsen (S), stillede tirsdag forslag om helt at afskaffe dette gebyr og søge byrådet om en tillægsbevilling. Det forslag fik han Bjarne Holm (V) og Poul Erik Skov Sørensen (S) med på, mens de to øvrige medlemmer stemte imod. Bjarne Holm har ønsket at få ført til protokols, at han mener, ¿der skal være forskel på, om man lokalt skyder penge i et lokalt projekt. Hillerslev-borgerne har forlods betalt hvad der svarer til 37.500 kroner årligt i 20 år. Hertil skal lægges den ekstra lokaleomkostning på 30.000 kroner, som sagen indeholder¿. Hillerslev Gymnastik- og Ungdomsforening, der har 145 medlemmer, skal betale et gebyr på 16.775 kroner pr. sæson. Hillerslev Idræts Forening, der har 200 medlemmer, har en årlig udgift på 12.650 kroner. Sagen om gebyrer for brug af minihaller og gymnastiksale skal nu drøftes i Thisted Byråd.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk