Brugere er godt tilfredse med fuldførte trafiksikkerheds-tiltag

SINDAL:Teknisk forvaltning fik 70 henvendelser fra borgerne i en brugerundersøgelse om trafiksikkerhed i Sindal Kommune, og heraf kom de 53 elektronisk via kommunens hjemmeside. Borgerne har blandt andet udfyldt et spørgeskema, som nu bliver behandlet af konsulentfirmaet Carl Bro. Firmaet har lavet det første statistiske materiale, men det endnu mangler at se på de besvarelser, hvor borgere peger på, at der er problemer i trafikken. - Jeg har snakket med Carl Bro, hvor man er ret imponeret over de mange elektroniske henvendelser, der er kommet. Der siger man at 10 besvarelser er mere almindeligt. Så vi kan kun være tilfredse,. Vi er glade for at så mange har vist interesse for det, siger souschef Martin Nielsen. Der er også en udbredt tilfredshed med de investeringer kommunen og i nogle tilfælde også amt/ Vejdirektorat allerede har lavet for at forbedre trafiksikkerheden på seks udvalgte steder. Flest har besvaret på spørgsmål om rundkørslen i Oremosekrydset ved Sindal Skole, hvor kun to har udtrykt utilfredshed med forholdene og en enkelt meget utilfreds, mens 39 erklærede sig tilfredse/ meget tilfredse. 11 har svaret ved ikke. Der er kun halvdelen, som har svaret på spørgsmål om de forskellige hastigheds-grænser på Ugiltvej mellem Svingom, Linderum og Ugilt, og indsnævringer i de to landsbyer, og her er der hele seks utilfredse, mens 21 er tilfredse/meget tilfredse. Hele 26 har svaret ved ikke, men årsagen kan være at mange af dem slet ikke kører den vej og derfor ikke kender forholdene. De nye bump i Hørmested møder slet ingen kritik. - Vi var lidt usikker på om der skulle være bump eller chicaner derude, så vi er sådant set glade for, at der ingen bemærkninger er, tilføjer Martin Nielsen. Han venter nu på resultatet afden del af brugerundersøgelsen, hvor brugerne har peget på, hvilke problemer de ser i trafikken. Det skal indgå i den nye trafiksikkerhedsplan for Sindal.