Aalborg

Brugere skal tages med på råd

AALBORG:Brugere af Aalborg Kommunes tilbud for handicappede bør fortsat have mulighed for at blive taget med på råd. Det understreger ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V). Udvalget har netop sendt en række nye retningslinjer for brugerindflydelse samt bruger- og pårørenderåd til høring, og her opererer man med tre kategorier: Brugerråd for tilbud, hvor de handicappede selv har forudsætningerne for at træffe fælles beslutninger, blandede bruger- og pårørenderåd, hvor der er brug for lidt mere hjælp og rene pårørenderåd for tilbud, hvor brugerne slet ikke er i stand til at varetage egne interesser. - Det er vigtigt, at vi får de samme retningslinjer over det hele, siger Tina French Nielsen. - Det er jo ikke altid, brugerne har lyst til at have far eller mor med. Og kan de løfte opgaven selv, skal de også have lov til det, understreger hun.