EMNER

Brugere vil mærke besparelser i Jetsmarkhallen Besparelser: 150.000 kroner mindre til hal

JETSMARK:Byrådets budget for 2004 lægger op til, at Jetsmarkhallen skal spare 150.000 kroner næste år. Det vil gå ud over hallens serviceniveau, mener formanden for hallens bestyrelse Klaus Holm. - Hallen er i dag et godt og professionelt center at komme i, men hvis vores service bliver dårligere, så kan vores kunder også vælge mange andre steder at holde møder og konferencer. Så mister vi den mulighed for yderligere indtjening, vi har i dag, siger han. Jetsmarkhallen tjener blandt andet penge på, at mange foreninger lejer sig ind. Men mange af dem er også blevet skåret i tilskud, hvilket betyder at de ikke har de samme midler til at leje sig ind i hallen. Sidste år sparede Jetsmarkhallen 200.000 kroner, og i år skal der altså findes flere steder at skære ned. Kommunen lejer Jetsmarkhallen til brug for skoler og institutioner, og ifølge Klaus Holm kan det blive nødvendigt at se på timefordelingen. - For mere end ti år siden lavede hallen en aftale med kommunen om det timetal til udlejning til skoler og fritidsbrug, der skulle ligge bag udlejningsbeløbet. Siden da er timetallet steget, men beløbet gradvist reduceret. Med den udvikling kan kommunen ikke forvente at få samme service og timetal, siger han. Pandrup Kommune sparer på mange områder på næste års budget, og Klaus Holm har forståelse for, at også Jetsmarkhallen må tage en tørn. - Alle skal bidrage til besparelserne, så kommunens økonomi kommer til at se fornuftig ud. Jetsmarkhallen vil også gerne være med til at finde besparelser, så længe fordelingen er fair, siger formanden. Hvor de 150.000 kroner nøjagtigt skal findes er endnu ikke afgjort, men Klaus Holm vil gerne indlede en positiv dialog med kommunen. - Der skal være et fornuftigt forhold mellem det antal timer kommunen lejer hallen og det beløb, de betaler, siger Klaus Holm.