Hospitaler

Brugerne er medpå råd

Sygehus Vendsyssel får ny fælles akutmodtagelse, og i går blev brugerne spurgt om deres mening

Henning Olsen fra sundhedsbrugerrådet var tilfreds med det, han hørte om patientflow. Foto: Henrik Louis

Henning Olsen fra sundhedsbrugerrådet var tilfreds med det, han hørte om patientflow. Foto: Henrik Louis

VENDSYSSEL: En halv snes medlemmer af handicaprådene i Vendsyssels tre kommuner var i går sammen med repræsentanter for regionens sundhedsbrugerråd til orientering på Sygehus Vendsyssel. De skulle høre om den nye fælles akut modtagelse, FAM, ved sygehuset i Hjørring. Projektchef Flemming Knudsen, der står i spidsen for udvikle de nye modtagelser på tre sygehuse i Region Nordjylland. Foruden Sygehus Vendsyssel, skal der være en FAM i Thisted og ved Aalborg Sygehus. Der skal bruges 98,7 mio. kr. på den nye modtagelse i Hjørring. Hvad de nye fælles akut modtagelser skal hedde, er endnu uafklaret. Modsat i dag, hvor det ofte er yngste reservelæge, der tager sig af syge mennesker aften og nat, så skal det i en FAM være erfarne speciallæger, der ser på patienterne. - Nu bliver det lavet om, så kvaliteten bliver større. Alle patienter skal fremover ind på FAM, hvor en række speciallæger vil være til stede. Vi overvejer i øjeblikket, hvordan vi skal håndtere det med børnene. Jeg tror, at det i Hjørring bliver en samarbejdsaftale, hvor vi kan tilkalde en børnelæge, hvis der bliver behov for det, forklarerede Flemming Knudsen. Arkitekt i Region Nordjylland, Hans Husted, forklarede ud fra konkrete tegninger, hvordan den nye modtagelse kommer til at se ud. De skal bygges ud mod Bispensgade nedenfor den gule kirurgiske bygning - der hvor der i dag er en lille skulpturpark. Det er arkitektfirmaerne Arkitema K/S, Århus og Bjerg Arkitektur Hjørring, som har tegnet den nye modtagelse. Indgangen til modtagelsen bliver ud mod Bispensgade. - Alle akutte skal ind ad den dør. I dag kommer de fleste til vagtlægen ind via sygehusets hovedindgang og skal igennem forhallen, og det er ikke altid så rart, sagde sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard. Efterhånden, som arkitekt Hans Husted kom frem i beskrivelsen af den nye modtagelse, var der flere og flere gode råd fra de fremmødte brugere af sygehuset. Sygehusdirektøren opfordrede handicaporganisationerne til at sætte sig ned og gennemgå tegningerne med henblik på at kommentere det, de synes mangler eller kan gøres bedre tilgængeligt for alle. Derefter vil de blive inviteret til et møde med sygehusets sikkerhedsleder Sonja Dall. Henning Olsen fra det regionale sundhedsbrugerråd, som repræsenterer en række patientforeninger, var tilfreds med mødet: - Det ser ud til, at vi med den nye akutmodtagelse får et bedre patientflow med mindst mulig ventetid.