Aalborg

Brugerne med på råd

NORDJYLLAND:Brugerne af de offentlige tilbud i Region Nordjylland skulle gerne få bedre mulighed for at komme til orde fremover. I hvert fald besluttede regionsrådet i går at oprette i alt tre brugerråd inden for henholdsvis sundhed, psykiatri samt special- og specialskolesektoren. Det ligger fast, at sundhedsbrugerrådet får 9-11 medlemmer. Sandsynligvis med repræsentanter for Foreningen Dansk Patienter, Brugerbutikken på Aalborg Sygehus, andre patientforeninger, regionsældrerådet og eventuelt Forbrugerrådet. Medlemmerne vælges for en fireårig periode. Den første periode bliver dog kortere, da valgperioden følger regionsrådets valgperiode.