Brønderslev

Brugerne skal med på råd

Når brugerne i socialpsykiatriens tilbud på Hedebo, i Det Blå Hus og i Oasen udfører opgaver og kreative gøremål, der giver overskud, skal de enkelte steder beslutte, hvad overskuddet skal gå til.

Hanne Jensen fra lokalrådet i Det Blå Hus efterlyste mere indflydelse, og socialudvalgets formand Thomas Krog lyttede til kritikken.

Hanne Jensen fra lokalrådet i Det Blå Hus efterlyste mere indflydelse, og socialudvalgets formand Thomas Krog lyttede til kritikken.

Det har politikerne i Social- og sundhedsudvalget netop besluttet. Og beslutningen skal tages på husmøder, hvor brugerne, medarbejderne og ledere er repræsenteret. - Der skal desuden være synlighed over de penge, der er i budgettet til indvendig vedligeholdelse og nyanskaffelser, så det kan indgå i beslutningen, når brugerne tager beslutninger om de indtjente penge, lyder det fra udvalgets politikere. Brugene udfører blandt andet monterings- og pakkeopgaver, skilteproduktion og salg af kreative produkter. Men overskud fra brugeraktiviteter må ikke bruges til udbetaling af løn eller lignende til brugere. Punktet var på den politiske dagsorden, fordi brugere tidligere har efterlyst mere indflydelse på, hvad overskuddet fra værkstederne skal bruges til. Senest blev ønsket fremsat på Sindets Dag af Hanne Jensen.bi