Socialforsorg

Brugerne spørges om hjemmeplejen

Ældreområdet og Sund By i Løkken-Vrå Kommune har i dag borgeraften for brugere, pårørende, personale og andre interesserede. Der fortælles om, hvad brugerne mener om hjemmeplejen?, ligesom der fortælles om forebyggelse af knogleskørhed. Leder af Sund By, Elin Schierup, fortæller om knogleskørhed, mens Grethe Lykkegaard fortæller om kostpolitik. Efter kaffen vil Aase Hyldgaard fortælle om besøgsvenner, motionsvenner og demensaflasere, ligesom hun vil fortælle om brugerundersøgelsen i hjemmeplejen.