Ulsted

Brugerråd med to nye medlemmer

ULSTED:Der blev skiftet ud på to poster, da der valg til brugerrådet i Ulsted. Hverken Ingrid Kristensen eller Svend Jensen ønskede nemlig at genopstille til brugerrådet. De blev afløst af nyvalgte Ruth Jensen og Jens Karl Jensen. Samtidig blev både Else Rasmussen og Henning Bank Jørgensen genvalgt. Suppleanter er Britta Havgaard og Ingrid Kristensen.