Brugerråd mødes med kommunen

Formanden for Grønhøjs bruger- og pårørenderåd vil kræve svar på ældrecentrets fremtid

ØSTRUP:Bruger- og pårørenderådene ved de fire ældrecentret i Aars, Hornum og Østrup får nu opfyldt deres ret til et årligt møde med socialudvalget. Møderne er hidtil ikke blevet holdt, selvom det i flere år har været del rådenes aftale med kommunen. De manglende møder blev et emne, da socialudvalget i februar varslede lukning af Ældrecenter Grønhøj. Her har bruger- og pårørenderådet gennem hele processen følt sig dårligt orienteret. - Vi har inviteret alle fire bruger-pårørenderåd til et møde på Grønhøj tirsdag aften, hvor vi blandt andet vil redegøre for, hvordan status er for Grønhøj, siger socialudvalgsformand Henriette Qvist(V). Det er indtil videre kun bruger-pårørenderådet for det lukningstruede Grønhøj, der har taget imod invitationen - Vi er da tilfredse med at mødet endelig bliver til noget, men vi synes godt nok, det har taget lang tid at få kommunen til at give sig, siger Tove Nielsen, der er formand for bruger-pårørenderådet for Ældrecenter Grønhøj. Hun vil blandt andet benytte mødet på tirsdag til at få helt klarhed over, hvordan og hvornår møderne skal holdes i fremtiden. Men hun lægger heller ikke skjul på, at hun nok skal sørge for at bringe Grønhøjs fremtid på banen. - Vi vil vide, hvor vi står. Lige nu svæver vi stadig i uvished, påpeger hun uden at lægge skjul på, at hun finder kommunens måde at handle på i hele forløbet utilfredsstillende. Socialudvalget havde Grønhøj på dagsordenen på sit seneste møde. - Vi har ikke foretaget den endelige beslutning om at lukke Grønhøj, understreger Henriette Qvist, der tilføjer, at der stadig er detaljer, udvalget ønsker klarlagt. Dagen efter mødet på Grønhøj mødes socialudvalget med økonomiudvalget til et fællesmøde om Grønhøj. På mødet med bruger- og pårørendegrupperne på tirsdag vil Henriette Qvist præsentere et statistisk materiale for udviklingen i antallet af ældre i Grønhøjs område. - Statistikken viser, at der de næste 20 år ikke vil være ældre nok i område til at berettige Grønhøjs eksistens, siger Henriette Qvist. Tove Nielsen stiller sig tvivlende over for kommunens statistikker, som viser, at der i årerne fremover ikke er ældre nok i området til at udfylde pladserne på Grønhøj. - Jeg synes, at kommunen skulle tage med i overvejelserne, at Grønhøj kommer til at ligge meget centralt, hvis en ny kommunestruktur betyder, at Aars går sammen med Nørager og Aalestrupkommuner. Det vil betyde, at Grønhøj får et meget større opland. I mine øjne bør Aars Kommune snarere end at lukke Grønhøj allerede nu tage fat på en ombygning, fastslår Tove Nielsen.

Forsiden