EMNER

Brugerråd peger på bred koordination

HALS: Brugerrådet i Hals ønsker en større og bredere koordination af aktiviteter foreningerne imellem for at undgå sammenfald af de større arrangementer. Det fremgik ved brugerrådsvalget på Fjordparken, hvor mange emner var oppe at vende. Problematikken er da også ganske reel, idet der er tale om et særdeles aktivt brugerråd, som har adskillige udflugter på årsplanen. Hertil kommer diverse festlige sammenkomster, sangaftener, IT-kurser, madlavningshold med videre. Der lød tilfredshed med de vilkår, som ældre finder i Hals Kommune sammenlignet med betingelserne andre steder. De lokale rammer er gode og stilles til rådighed kvit og frit. Disse privilegier kunne formanden, Viggo Gade, godt frygte ville ændres i den forventede nye kommunestruktur. - Skal der endelig dryppes en smule malurt i bægeret, så kan rengøringsstandarden på Fjordparken måske diskuteres, sagde Viggo Gade. Derfor foreslog han, at brugerne eventuelt kunne gå sammen et par gange om året og betale et rengøringsselskab for en mere gennemgribende rengøring. Brugerrådet har i øvrigt haft Stephan Koch, Birthe Jungersen og Kirsten Sloth Hansen på kursus, så disse nu er kvalificerede til at optræde som bisiddere. Regnskabet balancerer med 141.802 kr., heraf et merforbrug på 16.188 kr. Else Simonsen blev genvalgt til bestyrelsen. Esther Christensen og Svend Erik Hansen ønskede ikke at fortsætte og blev afløst af Britta Bentsen og Bente Lind. Nanna Andersen ønskede ikke at fortsætte som revisor og blev afløst af Bent Sloth.