Bælum

Brugerrådet stopper sine aktiviteter

Brugerrådet ved Terndrup Ældrecenter har enstemmigt vedtaget at stoppe sine aktiviteter. Det var formand Knud Christensen, der kom med forslaget, som var begrundet i kommunens beslutning om lukning af dagcentret. Der vil indkaldt til et ekstraordinært møde på et senere tidspunkt, men de allerede planlagte arrangementer i indeværende år bliver dog gennemført. Det drejer sig om mannequinopvisning mandag 11.november og den traditionelle julefrokost først i december. Knud Christensen gav en orientering om øvrige aktiviteter i foreningen, bl.a. et fællesmøde på ældrecentret i Bælum om samarbejde, men man havde glemt at invitere Fræer Centret. Brugerrådet havde også søgt Pensioniststøttefonden om tilskud til anskaffelse af transportstole til 15.000-18.000 kr., men havde fået afslag begrundet med, at stolene kan søges som hjælpemidler.