Brugerundersøgelse på skagen havn

[ Christian Bruun Andersen fra økonomuddannelsen i Århus, var fra januar til april i år på Skagen Havn for at danne sig et overblik og indsamle data til en brugerundersøgelse af servicen på Skagen Havn. ] Han benyttede to forskellige spørgeskemaer, der dels henvendte sig til fiskefartøjer og dels handelsflåden. Det blev til 96 spørgeskemaer i alt plus en række interviews, blandt andet med nogle udvalgte udenlandske fiskefartøjer. ] Efterfølgende har han analyseret de mange indsamlede data, og konklusionen er, at servicen på Skagen Havn er tilfredsstillende, ja, på flere områder meget tilfredsstillende, men at der også er ting, der kan gøres bedre. ] Konklusionen er også, at konkurrenceparametrene i fremtiden ikke udelukkende vil basere sig på prisen, men i høj grad også på hvilke servicetilbud, den enkelte havn besidder. Der er derfor brug for en stærk branding af havnen over for omverdenen samt opbyggelse af tætte relationer mellem havn og bruger. ] Værdikæden på Skagen Havn skal forbindes tættere, så man kan fastholde og udbygge andelen af landinger fra udenlandske fartøjer samt tiltrække fartøjer fra andre danske havne. Endelig kan der også findes nye mulige forretningsområder. Der bør formuleres fælles mål for fremtiden på en måde, så alle aktørerne på havnen kan bidrage til, at der arbejdes målrettet mod at nå disse mål.