Gærum

Brugsen i Gærum overlever - i første omgang

Stort flertal for at køre videre på generalforsamling

Generalforsamlingen i Dagli"Brugsen i Gærum torsdag aften blev et sandt tilløbsstykke med over 150 deltagere. Det skyldes, at brugsen op til generalforsamlingen havde sendt et opråb til byens borgere. Heraf fremgik, at forretningen lukker, medmindre borgere begynder at handle i den. Der var på generalforsamlingen en meget positiv stemning blandt de fremmødte - på trods af forslaget om at lukke forretningen. selv om der før generalforsamlingen var forslag fremme om at nedlægge og lukke brugsen i Gærum. Ved selve afstemningen blev dette forslag markant nedstemt med 112 imod nedlæggelse, og kun 6 stemte for at lukke og slukke. Brugsens overlevelse på længere sigt er dog fortsat betinget af, at et overskud på over 800.000 kroner vendes til at et positivt resultat.