Detailhandel

Brugsen i Ingstrup er lukningstruet

Brugsen har kun to år tilbage, hvis ikke omsætningen stiger

INGSTRUP:Den 106 år gamle brugs risikerer at lukke, hvis ikke Ingstrup-borgerne begynder at købe deres dagligvarer der. Det scenarie fik de omkring 65 fremmødte skitseret, da Lokalbrugsens bestyrelsen forleden havde kaldt til generalforsamling. Problemet er, at folk kører til lavprisbutikkerne i Brønderslev, Pandrup og Løkken for at handle ind: - Brugsens omsætning har stået stille i de sidste fire-fem år, og det betyder, at der ikke er penge til de normale pris- og lønstigninger, siger Børge Larsen, der er formand for Lokalbrugsens bestyrelse. Til brugsens held, er der ingen gæld, men stiger omsætningen ikke, vil formanden kun give brugsen maksimalt to år. Ifølge Børge Larsen er halvdelen af brugsens omsætning kioskvarer. Ting som folk har glemt at købe, mens de var udenbys for at handle ind. Og det er ikke her, pengene er: - Der er ikke så stor fortjeneste på kioskvarerne, som der er på dagligvarerne, påpeger Børge Larsen. Varer til indkøbspris Derfor er opgaven at få flere ind og købe dagligvarer. Selv foreslog brugsuddeler Niels Erik Nielsen på generalforsamlingen, at man lod borgerne investere i brugsen. Ved at betale 5.000 kroner, kunne kunderne få ti procents rabat på deres indkøb. Men det er ikke et forslag, som Børge Larsen bifalder. I stedet for handler det om at give rabatten i butikken: - Uddeleren skal have et vareudbud til fornuftige priser. Og det handler måske om at sælge vaskepulver til indkøbspris for at få folk ind i butikken, siger Børge Larsen. Han havde gerne set, at de fremmødte havde fået en bedre diskussion om fremtiden, end det var tilfældet under generalforsamlingen. Ifølge Børge Larsen kom der flere forslag men ingen konkrete tilkendegivelser om, at folk vil handle mere i brugsen.Men der er ingen tvivl hos formanden, om hvilken vital betydning, brugsen har for samfundet. - Hvis brugsen lukker giver det store problemer for de ældre, der ikke kan komme udenbys. Desuden kan det kan også gå ud over huspriserne, for hvem vil flytte til en by uden en dagligvarebutik?, siger Børge Larsen.

Forsiden