Øster Doense

Brugsen i Øster Doense lukker 1. juni

Det er ikke længere rentabelt at drive brugsforretning i den lille by

ØSTER DOENSE: Efter mere end 100 år synger Lokal brugsen i Øster Doense på sidste vers. På den årlige generalforsamling for nylig var lukningen på dagsordenen, og bestyrelsen vedtog at afholde en ekstraordinær generalforsamling 10. maj, hvor den endelige beslutning tages. Efter planen lukker brugsen pr. 1. juni 2005. - Det er godt nok sørgeligt. Vi har lige haft 100 års jubilæum, men det kan alstå ikke løbe rundt, siger formanden for brugsforeningen Steen Brandt. Baggrunden for lukningen er de hårde økonomiske tider. Underskudet det seneste år lyder på 127.000 kroner, og det skyldes blandt andet et fald i omsætningen på 200.000 kroner og en stigning i udgifterne på 35.000 kroner. Dertil kommer at brugsen, hvis den skulle køre videre, stod over for en investering på 45.000 i en ny kasseterminal. For at undgå udgifter til rensning af eventuelt forurenet jord stoppede brugsen med salg af benzin 31. marts i år. - En jordrensning kan nemt løbe op i flere millioner kroner, fortæller Steen Brandt. Bestyrelsen har derfor tilmeldt brugsforeningen miljøpuljen, som betaler for rensningen af jorden, hvis det skulle komme på tale. Håber på ny forretning I november 2004 meddelte Ole Bloch, at han ville stoppe som uddeler 1. april i år, og bestyrelsen har siden søgt ny uddeler. Kun ganske få ansøgere har vist interesse for at overtage den økonomisk trængte brugs, og bestyrelsen fandt ingen egnede emner blandt ansøgerne. Det er bestyrelsens håb, at andre vil drive en købmandsforretning videre i bygningerne på Storegade 27, og i første omgang sættes lokalerne til salg med det formål for øje. Bestyrelsen holdt møde i går aftes, og ifølge Steen Brandt har de fået et par tilbud, der skulle drøfte. - Vi har flere emner, vi skal se nærmere på, og vi er meget interesserede i fortsat at have en dagligvarebutik i byen, fortæller han. - Vi vil strække os meget langt og give en ny købmandsforretning favorable vilkår. For eksempel gratis husleje det første halve eller hele år tilføjer han. En købmandsbutik vil samtidig betyde, at der fortsat vil være postservice, tips og lotto samt sparekasse et par timer hver uge i Øster Doense. Trods sin opsigelse 1. april 2005 har Ole Bloch Nielsen indvilget i at fortsætte som uddeler frem til lukningsdagen 1. juni. Siden brugsen åbnede for godt 100 år, siden har der kun været fem uddelere. Ole Bloch Nielsen har været uddeler siden 1973, hvor han overtog jobbet efter faren Christian Bloch Nielsen, der begyndte i 1938.