Velgørenhed

Brugte ferie på indsamling

LØKKEN-VRÅ:En feriegæst fra Odense, der er på ferie på Løkken Badehotel, benyttede ferien til at gå ud med raslebøssen i Løkken i forbindelse med indsamlingen i går til Dansk Røde Kors. Feriegæsten havde henvendt sig til landskontoret, for at høre, hvor han kunne give en hånd, når han nu var forhindret i at gå ud med raslebøssen i Odense. Han fik at vide, at han kunne møde op i Løkken, og han fik en rute i byen. I alt blev der i år indsamlet 49.162 kr. I fjor var bløbet lidt større - nemlig 52.169 kr. - 60 indsamlere var i sving rundt om i hele kommunen, fortæller formand for Røde Kors-afdelingen, Sonja Riber, Hundelev. - Vi er tilfredse med resultatet, siger Sonja Riber, der tilføjer, at borgere, der ikke var hjemme, stadig kan støtte den gode sag ved at foretage indbetaling på det girokort, der er lagt i postkassen hos de, der ikke var hjemme. Pengene blev talt op i Sparekassen Vendsyssels afdeling i Hundelev, hvor sparekassen havde stillet en medarbejder til rådighed.