Brun væg hvid igen med Klorin

?Tak for indlæg om rens af træ-facader. Mit spørgsmål går ligeledes på rensning af facader, men snarere dem af mursten. Vi er de glade ejere af et hus bygget i kalksandsten. Huset er fra 1973, og det ses desværre tydeligt på murstenene, specielt ud mod vejen - suk. Murstenene bærer præg af at der tidligere har været en tæt bevoksning her. De er flere steder grøn- eller brunlige, men i det hele taget er facaden, der vender mod vest medtaget af, ja, vejr og vind! Jeg går ud fra at jeg ikke kan rense det med brintoverilte, men har du et lige så godt tips til mig i denne situation? Preben Hansen !Hvis det kan være en trøst, så ved jeg, at du har mange lidelsesfæller: Med alderen bliver de lyse sandsten snuskede, og det gælder særligt, hvor der er eller har været beplantning (eller af anden årsag fugtigt). Alger, som der stadig er liv i, giver grønlige skjolder - når man så fjerner beplantningen, tørrer algerne som regel ud, dør og bliver brune. Det almindlige råd går på at lade væggen være, for rent teknisk er der ikke noget problem. Men det er jo et dårligt råd, når du tydeligvis ønsker, at dit hus ikke bare skal være okay, men også se pænt ud - og i den situation plejer rådet så at være afvaskning med Klorrens eller Klorin. Det er primært et desinfektionsmiddel, men det svider også eventuelle levende alger af, og dertil har klormidler en svagt blegende effekt, så den brune skjold forsvinder. Eller i det mindste bliver mindre iøjnefaldende. Om man kan bruge brintoverilte eller ej - jeg har aldrig prøvet, men hvorfor ikke? Jeg kan ikke forestille mig, at hverken fuge eller sten tager skade - de er ganske vist følsomme overfor syre, som æder kalken, men brintoverilte er ingen syre. Brintoverilte er vand, som i en slags tvangsægteskab er blevet påduttet et ekstra iltatom - dette virile atom er så at sige villigt til at hoppe på hvad som helst for at slippe ud af ægteskabet, men vælger i praksis de nemmeste ofre, og det vil på en væg som din være de organiske rester efter alger, skimmel etc - og af én eller anden grund pigmenter. Lige så usandsynligt det er, at brintoverilte skulle skade mursten og mørtel, ligeså sikkert er det, at du selv kan komme tilskade, hvis du ikke passer på: Brug ikke brintoverilte i højere koncentration end 10 pct, og bær såvel gummihandsker som sikkerhedsbriller - hvert eneste stænk resulterer i små hvide ætsninger af huden. Kjeld Bjerre