EMNER

Brune socialister

HØJRE:Jeg er godt træt af, at presse og tv kalder (ny)nazister for "højreekstremister". Det hedengangne danske naziparti, DNSAPs, partiprogram var særdeles venstreorienteret. Det rummer den for socialister karakteristiske appel til misundelsen og mangel på respekt for økonomiske sammenhænge. Her er et uddrag: - Vi kræver retten til arbejde sikret. - Vi bekæmper udbytningen af det producerende folk. - Lønnen for produktion og arbejde skal tilfalde den arbejdsmæssige indsats. - Vi kræver en vidtgående social forsorg for alle gamle, syge og invalider gennem en altomfattende folkepensionering. - Vi kræver, at danske erhvervsvirksomheder får til formål at dække det danske samfunds behov i stedet for som nu udelukkende at tjene kapitalmagtens profitbegær. Nazisternes socialpolitik, deres statsstyring af økonomien, o.m.a. er kalkeret fra socialdemokratismen, som Adolf Hitler kendte fra det socialdemokratiske Wien. Den brune og den røde socialisme er to alen ud af ét dårligt stykke.