Lokalpolitik

Brushanernes aften i Det Musiske Hus

Den politiske retorik blomstrede ved førstebehandling af budget, men det ender med forlig

NY FREDERIKSHAVN: Den rituelle parringsdans om budgetforhandlingerne i Ny Frederikshavn Kommune blev onsdag indledt af sammenlægningsudvalget. Det skete for åben mikrofon på mødet i Det Musiske Hus. I hovedrollerne sås og hørtes Venstres Hans Jørgen Kaptain og socialdemokraternes Birthe Marie Pilgaard. De blev sekunderet af henholdsvis Peter Nielsen (K) og Paul Rode Andersen (SF). De landspolitiske skillelinjer blev kraftigt markeret under debatten. Alligevel tydede nogle af de afsluttende bemærkninger på, at markeringerne blot var et ritual, som skulle gennemføres, og at det hele ender i et bredt forlig. Borgmester Erik Sørensen (S) vil i den kommende uge invitere alle politiske grupper til en samlet politisk drøftelse af budgetforslaget. Det er et rent administrativt udarbejdet på grundlag af udgiftsniveauet på de enkelte områder i de tre gamle kommuner. - Indtil nu er budgettet næsten uberørt af politikerhænder, sagde borgmesteren som oplæg til debatten. Og derpå kom budgettet i menneskehænder. Først ved Birthe Marie Pilgaard (S). - Det vil komme til at gøre ondt, rigtig ondt, sagde hun om de besparelser, som skal gennemføres for budgettet til at hænge sammen. Det er ikke vores ansvar. Det kommunale selvstyre er reelt sat ud af kraft. Vi bliver dikteret og detailstyret i en grad, vi aldrig tidligere har kendt. Det er trist, at storkommunerne skal starte på den måde. Det er endnu mere paradoksalt, når der samtidig gives 65 mio. kr. i skattelettelser i Ny Frederikshavn Kommune i kraft af udligningsreformen. De penge ville vi gerne have brugt på kerneområder om børn, unge og ældre. Hans Jørgen Kaptain kaldte det beskæmmende, at budgetdebatten blev indledt et ”det er ikke vores skyld”. - Det er et spørgsmål om viljen er til stede i udvalgene og i ledelsen af forvaltningerne. Det må da være vore ansvar at administrere inden for lovens rammer og selvfølgelig skal Kommunernes Landsforenings aftaler med regeringen overholdes, Hans Jørgen Kaptain sagde, at det, der kommer til at gøre ondt på borgerne, er, at hverken de gamle eller den ny kommune har taget effektivt fat på at kanalisere pengene derhen, hvor det gavner borgerne mest. Paul Rode Andersen (SF):- Jeg forstår ikke, at Venstrefolk kan hylde den totalitære liberalisme, som regeringen fremturer med. I forhold til kommunerne tenderer regeringens politik stalinistisk planøkonomi. Han betegnede det som hul i hovedet at spare på skolerne. - Det harmonerer ikke med det, man ellers siger om at vi går ind i et videnssamfund. Peter Nielsen (K) lagde ansvaret for vanskelighederne med at få budgettet til at nå sammen på de gamle byråd, fordi de ikke har vedligeholdt skoler og kloakker. Det rammer den ny kommune, som har afsat ekstra til vedligeholdelse. - Det er noget forkvaklet sludder, at det hele er regeringens skyld, fastslog han. Det overhørte Ole Rørbech Jensen (T), der også rettede skytset mod regeringen. - Det er en paradoksal politik, regeringen fører. Dengang staten havde underskud skulle kommunerne spare. Nu har staten overskud, og så skal vi også skære ned. - Klynkeri, lød Kaptains karakteristik af indlæggene fra den modsatte side af hesteskoen. Lars Møller (V) hæftede etiketten ”ubegavet” på borgmester Erik Sørensens udtalelser om skolelukninger og besparelser på de ældre. - På et visionsseminar i Skagen talte om vi om, hvordan vi vender den demografiske udvikling (fraflytning, red.). Men det er ikke udtalelser som borgmesterens, der får folk til at flytte til kommunen. Erik Sørensen replicerede, at han ikke er den rette til at vurdere, om hans udtalelser var begavede eller det modsatte. - Jeg har forsøgt at give udtryk for de realiteter, der er. Jens Hedegaard, Borgerlisten, opfordrede til ikke at grave grøfterne så dybe, at de ikke kan dækkes til igen inden andenbehandlingen af budgettet 11. oktober. - Da skal der være et flertal bag det kommunale budget. Denne indirekte advarsel mod at melde sig ud af forhandlingerne kvitterede Hans Jørgen Kaptain for med at sige: - Vi ønsker ikke at grave grøfter. - Jeg har ikke hørt nogen tale sig væk fra hinanden, lød borgmester Erik Sørensens konklusion på debatten. Den kommende uges drøftelse med partierne sker på grundlag af et oplæg, som Erik Sørensen har udarbejdet, og som han i går rundsendte til partierne.