Tyverier

Bryd monopolet

Man skal som sagt høre meget, før ørerne falder af. Mine var på nippet til at gøre det, da Post Danmark offentlig gjorde, at nu kunne sommerhusejerne bestille Post Danmark til at holde øje med indbrud i sommerhusene, sprængte vandledninger m.v.

Jeg går ud fra, at den nye service fra Post Danmark ikke betyder, at sommerhusene skal flyttes ud til skel på lige fod med postkasserne. At postkasserne skal flyttes ud i skel er i følge Post Danmark en besparelse i den løbende drift. Det andet er bare et nyt forretningsområde, som de har fundet, og som er begrundet i, at posten jo kommer forbi alligevel. Jeg synes, det er tankevækkende at Post Danmark forringer serviceniveauet på deres kerneydelse, nemlig at bringe post ud. De borgere, der bor på landet eller langt væk fra skel, skal nu stille en postkasse op i skel, hvor enhver i princippet kan tømme postkassen for kontoudtog, pinkoder, personnumre m.v. De skal bare have det rette værktøj, eller slet og ret kan de jo bare tage postkassen med. Til gengæld kan sommerhusejerne glæde sig over, at Post Danmark nu vil holde øje med, at sommerhuset ikke har været udsat for indbrud eller vandskader. Det er selvfølgelig en ydelse, der skal betales for, og som for den sags skyld kunne have været udført af et privatfirma. Måske med en større ekspertise, end Post Danmark har. Et VVS-firma har nok større erfaring i at vurdere, om der er tale om større vandskader, end Post Danmark har. Beslutningen om, at postkasserne skal flyttes ud i skel og Post Danmarks nye service til sommerhusejerne får mig til at tænke på to ting, som ledelsen i Post Danmark måske skulle overveje. For det første kunne det være en idé at bede en privat "postkasse-fabrikant" om at udvikle en postkasse, der har to rum, et til udgående post og et til indgående post. Postkassen skal være udstyret med en e-nøgle, som Post Danmark får udleveret. Så kan posten tage udgående post med, når der udbringes indgående post. Her kunne Post Danmark få en driftsbesparelse. De behøver ikke at bruge ressourcer på at tømme postkasser flere gange om dagen, hverken i byerne eller i tyndt befolkede områder. Er der så tale om brevpost, der skal frem, kan der oprettes en funktion for akutpost, og så må borgerne køre efter det. For det andet kunne Post Danmark overveje, om folk, der bor kan langt væk fra skel, og som ikke bryder sig om, at uvedkommende i høj grad kan få adgang til, hvad der ligger i postkassen, om de ikke kunne få samme ordning som sommerhusejerne. Lad Post Danmark se efter indbrud og vandskader i helårsboliger mod et gebyr. Når posten alligevel skal tjekke det - så er der ikke nogen grund til at sætte postkassen ud til skel. Overordnet set så synes jeg, at udspillet fra Post Danmark er det mest dilettantiske rationaliseringsforslag, som jeg nogensinde har set. Jeg tror heller ikke, at jeg tager fejl, hvis jeg gætter på, at taksten for at sende breve bliver sat op. Derfor er det meget sandsynligt, at folk på grund af den forringede service på Post Danmarks kerneydelse i større omfang, end det er set hidtil, vil bruge elektronisk post. Her kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der stadig er borgere i det her land, der ikke er online. Det kunne bl.a. være ældre mennesker, der bor langt væk fra skel. Her er der så opstået en ny situation for kommunerne i forhold til de ældre borgere, der klarer sig i eget hjem med hjælp fra kommunen, men som ikke er mobile. Konsekvensen af Post Danmarks rationaliseringstiltag må være, at det bliver en kommunal opgave at tømme post. Der er mange ældre, der ikke kan gå 500 meter op til skel for at tømme postkassen. Når de ikke kan det - så må det vil blive en ydelse, som de visiteres til (postkasse-tømningsydelsen), der fremover må blive en ydelse i hjemmehjælpen. Når alt det så er sagt, så vil jeg understrege, at de fleste godt ved, at Post Danmark er en trængt virksomhed, men hvis de skal overleve på at rationalisere deres kerneydelse og i stedet kaste sig over nye forretningsområder, der ikke har en pind med postvæsenet at gøre, så burde politikerne overveje, om ikke tiden er moden til at bryde Post Danmarks monopol på postudbringning. Det vil give kunderne mulighed for at vælge den postservice, der passer til deres behov. Det skulle nødigt ende med, at Post Danmark finder ud af, at de ikke længere vil bringe post ud, fordi der er flere muligheder for at tjene penge på pudsning af vinduer eller ved at luge i folks køkkenhaver m.v. Tina Bømler er lektor på Aalborg Universitet ved Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation. Hun har bl.a. skrevet en række bøger om samfundets skyggesider.