Personregistrering

Bryder med 350-årig tradition

AABYBRO: Aaby og Vedsted sogne tager 3. april den ny kirkebog i brug og bryder dermed med en 350-årig tradition. Sognene går nemlig over til at benytte IT til at føre kirkebogen med. I stedet for at skrive oplysningerne med pen og blæk i læderindbundne protokoller, vil registreringen ske elektronisk. Det betyder, at borgerne kan få en hurtigere og bedre betjening, og at der spares en del arbejde med indskrivning og udfyldning af formularer, oplyser korden Ulla Jakobsen. Som det eneste land har Danmark en sognebaseret forvaltning af personregistreringen, der med Den Ny Kirkebog er blevet digitaliseret. Omlægningen til IT er den største ændring, siden kirkebøgerne blev indført, men der er tidligere sket ændringer i kirkebøgernes 350-årige historie. I 1812 blev en kopi af kirkebogen indført med regler om, hvor og hvordan den skal opbevares, og det var datidens backup. Inden udgangen af 2003 er alle sogne gået over til den elektroniske ny kirkebog.