Lokalpolitik

Bryggergårdens gamle stald renoveres

FJERRITSLEV:Den gamle stald og vognport ved Bryggergården i Fjerritslev skal sættes i stand. Det er i hvert fald planen, oplyser formanden for Brygger P. Kjeldgaards Familiefond, Ellen Helvind. Det er fonden, der ejer bygningerne, mens Museumsforeningen står for udstillingsdriften. - Det er en stor mundfuld for fonden, så renoveringen opdeles i etaper og udføres efterhånden som vi får råd. Vi har fået lavet en tilstandsrapport på bygningen, og der er nogle ting, der skal ordnes hurtigt for at holde huset i forsvarlig stand, fortæller hun. - Blandt andet er murværket sunket omkring døre og vinduer, og en nødtørftig reparation koster ca. 20.000 kr.. Det regner vi med kan gennemføres til foråret for penge, som vi har på budgettet. Senere skal vi have helt nyt tag på, men det er så dyrt, at vi skal ud at søge fondsmidler, oplyser Ellen Helvind. Andre kommende reparationer er de grønne udluftningsskodder på bryggeriet, der skal fornys, men ellers er man gennem alle døre og vinduer. - Der er brug for hver en krone, vi kan afsætte til at holde bygningen vedlige med, så vi er dybt afhængige af frivillig arbejdskraft på museet, forrtsætter Ellen Helvind. - Vi kunne godt bruge lidt yngre kræfter, selv om vi har en god hjælp i vores to arbejdsgrupper. Især leder vi efter en ildsjæl og altmuligmenneske, der med tiden vil overtage ledelsen, for jeg bliver jo ikke yngre, som Ellen Helvind konstaterer. De to arbejdsgrupper er henholdvis en værkstedsgruppe, hvor Leif Madsen og Henning Vestergaard istandsætter alt, der kræver værktøj, og en tekstilgruppe, som desværre har været ramt af sygdom og derfor er lidt underdrejet p. t., fortæller museets leder. - Vi er i den situation, at vi ikke kan få hjælp af langtidsledige eller anden anvist arbejdskraft. Det kræver, at der er en ansat arbejdsleder, og det har vi jo ikke. Bryggergården får et kommunalt tilskud på 204.000 kr., og heraf går de 120.000 kr. til faste udgifter på ejendommen, oplyser Ellen Helvind. - Økonomien er så stram, at vi må spare op, når der skal foretages forbedringer, og de skal også foregå på et tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre. Gerne i foråret, før sommersæsonen. - Derfor har vi også brug for at kunne overføre beløb fra et år til det næste, og det skuffer mig, når lokalpolitikere antyder, at vi nok ikke har brug for pengene, siden de ikke er brugt ved årets udgang. De ved godt, at sådan hænger det ikke sammen, siger museets leder. Der er hvert år omkring 4000 besøgende i Bryggergården, og tallet har været stabilt i de senere år. Der er sket den ændring, at flere kommer ind fra gaden, fordi der er voksende interesse for små egnsmuseer fra turisternes side. Til gengæld kommer færre grupper i bus. - Der er meget fokus på lokalhistorie disse år, og jeg mener også, at vi har en god opbakning og bred anerkendelse fra kommunens borgere. Vi er blevet en uundværlig del af kommunens kulturelle liv, fornemmer jeg. Så det har heldigvis ændret sig til det bedre gennem årene.