Hals

Bryllup lørdag

Aalborg Rådhus: Ekspeditrice Inger Petersen og tømrer Gunner Aagaard, begge Haslundparken 5, Vester Hassing. Festadresse: Restaurant Lagunen, Hals.