EMNER

bryllup lørdag

Storvorde Kirke: Rikke Nielsen, datter af Birthe Nielsen og Kurt Ahnfeldt Kjeldsen, Storvorde, og Michael Kjær Andersen, søn af Karen Kjær Andersen og Finn Andersen. Bryllupsadresse: Hotel Scheelsminde, Aalborg.