Horne

Bryllup lørdag

Lendum Kirke: Charlotte Horne Skjølstrup, Astrup, datter af Vilma og Peter Skjølstrup, Lendum, og Henrik Holm Christensen, Astrup, søn af Inge og Villy Holm Christensen, Rubjerg. Bryllupsadresse: Lendum Kro.