Bryllup

Hodsager Kirke: Annika Holm Olesen, Holstebro, og Une Groth-Pinnerup, Hodsager. 
Jørgensens FOTO

Hodsager Kirke: Annika Holm Olesen, Holstebro, og Une Groth-Pinnerup, Hodsager. Jørgensens FOTO

bryl