Skjellerup

Bryllup

Skjellerup Kirke: Lone Høgh Christensen og Thomas Kresten Petersen.
 www.FotoA.dk

Skjellerup Kirke: Lone Høgh Christensen og Thomas Kresten Petersen. www.FotoA.dk

Skjellerup Kirke: Lone Høgh Christensen og Thomas Kresten Petersen. www.FotoA.dk