Aalborg

Bryllup

Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring: Lene Ragnhild Thomasen, Aalborg, og Palle Frands Nikkelsen, Hjørring.

Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring: Lene Ragnhild Thomasen, Aalborg, og Palle Frands Nikkelsen, Hjørring.

Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring: Lene Ragnhild Thomasen, Aalborg, og Palle Frands Nikkelsen, Hjørring.