Frederikshavn

Bryllup

frederikshavn kirke: Anne Weichenfeldt Schjøtt og Morten Steenberg, København. Foto: Cj Foto, Frederikshavn.

frederikshavn kirke: Anne Weichenfeldt Schjøtt og Morten Steenberg, København. Foto: Cj Foto, Frederikshavn.

Frederikshavn kirke: Anne Weichenfeldt Schjøtt og Morten Steenberg, København. Foto: Cj Foto, Frederikshavn.