Aalborg

Bryllup

Nr. Tran­ders Kir­ke: Lis­beth Jen­sen og Tor­ben Sø­ren­sen, Aal­borg.
www.fotografernevesterbro.dk

Nr. Tran­ders Kir­ke: Lis­beth Jen­sen og Tor­ben Sø­ren­sen, Aal­borg. www.fotografernevesterbro.dk

Lisbeth Jensen Torben Sørensen Nr. Tranders Kirke Bor i Aalborg Øst