Brystkræft i gådefuld vækst

Over 4.000 kvinder årligt får nu konstateret sygdommen

KØBENHAVN:Brystkræften herhjemme bliver konstateret oftere og oftere, og for første gang nogen sinde er der nu årligt over 4.000 kvinder, der får stillet diagnosen. Mens Cancerregisteret stadig arbejder med at få sine tal for 2000 og 2001 klar, har Kræftens Bekæmpelse netop lavet en foreløbig opgørelse for årene. Den er stærkt nedslående, for den viser, at antallet af tilfælde bare fortsætter med at stige og stige. Siden starten af 1990'erne er antallet af brystkræfttilfælde steget med 35 procent, og hvor lungekræft i en årrække var den mest udbredte kræftsygdom, er brystkræften nu langt den mest almindelige. Omkring 3500 mænd og kvinder får lungekræft hvert år. - Det er stadigvæk en stor gåde for os, hvorfor der kommer så mange nye tilfælde af brystkræft. Det kan ikke være noget, der ligger i generne, for så ville antallet af tilfælde være nogenlunde konstant og ikke kraftigt stigende, fremhæver Jørgen Olsen, der er leder af Institut for Epidemiologisk Kræftforskning i Kræftens Bekæmpelse. I dag ved forskerne, at brystkræft er arveligt i cirka fem procent af tilfældene. Så hvis ens mor eller mormor eksempelvis havde sygdommen, er der ekstra god grund til at blive undersøgt. Kvinder, som ikke har født børn eller som føder deres første barn sent i livet, har også en øget risiko, ligesom kvinder, der bruger p-piller og hormontilskud i mere end 5-10 år formentlig også øger deres risiko. Nogle af disse aspekter kan forklare stigningen - men i grove træk er brystkræften stadig én stor gåde. Ifølge Jørgen Olsen oplever Kræftens Bekæmpelse, at flere unge piger helt ned til 25-30 års alderen får brystkræft, men forholdsvis er stigningen nu mest voldsom blandt de ældre, siger han. Afdelingschef Anne Nissen fra Kræftens Bekæmpelses patientstøtteafdeling mærker også, at stadig flere yngre kvinder henvender sig. - De unge fylder meget mere i vores rådgivning i dag, end de gjorde tidligere, siger hun. Hos Kræftens Bekæmpelse ser man ingen umiddelbare tegn på bedring, og derfor frygter Jørgen Olsen, at antallet af brystkræfttilfælde også vil stige i de kommende år.