BST-centre svæver i fortsat usikkerhed

Bedriftssundhedstjeneste ønsker klarhed over fremtiden

AALBORG:Hvad skal der ske med bedriftssundhedstjenesten, BST, i fremtiden? Spørgsmålet gik igen flere gange ved generalforsamlingen i Aalborg BST-center, hvor formanden Jens Olav Silkjær kritiserede arbejdsminister Claus Hjort Frederiksens (V) for at have trukket en reform af BST-systemet i langdrag. Ministeren er på sin side lidt lammet af fortsat uenighed om regeringens udspil mellem arbejdsmarkedets parter. - Det er utilfredsstillende for BST-centrene, at vi efter så lang tids venten stadig ikke har fået mulighed for at kunne beregne eller forholde os til en fremtidig udbygningsplan, sagde Jens Olav Silkjær, der til daglig er ansat i Sejlflod Kommune. Usikkerheden samler sig især om det fremtidige medlemsgrundlag og dermed aktiviternes omfang. - Der er mange tanker i sving om, hvilke typer virksomheder, der ved en eventuel miljøgodkendelse skal kunne klare sig selv, uden et direkte medlemskab af et BST, påpegede Silkjær. I reformdebatten har der også været lagt op til øget konkurrence på BST-området, uden at det konkret er skildret, hvordan den skal ertableres. Men Aalborg BST-center har forsøgt at komme konkurrencen i forkøbet ved at sætte kontingentet ned fra 495 til 450 kroner pr. ansat - med ret til 0,6 times rådgivning om året pr. ansat. Formanden følte sig samlet set overbevist om, at minister og folketing uanset liberalisering vil sikre BST-centrene overlevelsesmuligheder. På regionalt plan kuldsejlede sidste år planer om fusion med Nordjysk BST, der dækker det nordlige Vendsyssel, der blev anset for at være en oplagt partner i jagten på et bedre forretningsmæssigt grundlag. Generelt er der nok at se til for medarbejderne på centret i Aalborg, som med formandens ord gør et stort stykke arbejde i en turbulent tid. - Jeg ved også, at det somme tider kan være svært at følge med, og at man godt en gang imellem kan føle sig lidt presset og stresset. Det gør ikke noget med lidt stress, blot det går over igen. Adrenalinen må godt køre lidt - bare engang imellem, sagde Jens Olav Silkjær. Udover service til medlemmerne tager centret sig af et stigende antal konsulentopgaver, som både giver indtægter og øger kompetencen blandt de ansatte, hvilket i den sidste ende også gavner medlemsvirksomhederne. For tiden er der fem større projekter på banen: - Arbejdsmiljørigtige leveringsveje af øl og vand til restaurationer og hoteller - Afvaskningsprojekter i den grafiske branche. - Psykisk arbejdsmiljø i mejerisektoren. - Stresshåndtering i netværk for kommunale ledere. - Forebyggelse af arbejdsulykker i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet.