Arbejdsløshed

BUC føler sig presset

Daghøjskolelinjen er dog ifølge lederen atter i god gænge

BRØNDERSLEV:De to EU-støttede projekter Nyt Land og Phønix samt Brønderslev Uddannelsescenter bejler til de samme "kunder" i butikken. Nemlig medborgere på kontanthjælp, understøttelse, sygedagpenge samt flygtninge. Og ifølge et brev fra Brønderslev Uddannelsescenter til kommunens socialudvalg var status i foråret ikke så god og udsigterne blandede. "Både integrationslinjen og BUC-linjen har oplevet en stor åreladning, da arbejdsmarkedscentret startede de to EU-projekter Fønix og Nyt land, hvorfor de i marts og april er meget små og giver underskud.", skriver uddannelsescenterets leder Henning Jørgensen i brevet. BUC-linjen (den tidligere daghøjskolelinje) er tilrettelagt for ledige på kontanthjælp, understøttelse og sygedagpenge, som har behov for personlig og faglig opkvalificering. Spørgsmålet fra BUCs bestyrelse er: Hvad vil kommunen med BUC. Billedet er vendt Siden brevet blev skrevet er billedet dog vendt for selve daghøjskole-linjen: - Efter lidt stilstand har vi nu fået et nyt hold i gang. Nu har man fået EU-holdene i gang, og får betalt disse projekter. Det giver penge til at sætte andre i gang, og vi har nu fået nogen fra den målgruppe vi er gode til, nemlig folk på kontanthjælp, understøttelse eller sygedagpenge. Og det er nogle af de mennesker, der har været nogen tid væk fra arbejdsmarkedet, siger Henning Jørgensen, der er leder af uddannelsescenteret. - Der var en stille periode, og mit indtryk er, at man på Arbejdsmarkedscenteret har haft utrolig travlt - blandt andet med EU-projektet, tilføjer han. - Så vi har gang i dialogen igen. Arbejdsmarkedscenteret danner basis for rekrutteringen af kursister til daghøjskole-linjen. Få flygtninge Integrationslinjen er tilrettelagt som en del af integrationsprocessen for tosprogede i Brønderslev. Og her oplever Brønderslev Uddannelsescenter en nedgang, idet der ikke kommer så mange nye flygtninge til kommunen. "Vi har i opstarten påtaget os et lejemål til sprogskolen, som vi i øjeblikket viderefakturerer til kommunen, og som vi ikke er stand til at betale selv uden mange flere aktiviteter eller et nyt lejemål, tilføjer Henning Jørgensen i brevet. Det Rullende Rum - centerets kørende undervisningslokale - har levet for største dels vedkommende af projekter for Undervisningsministeriet. "Lige nu truer en lukning af denne afdeling.", skriver Henning Jørgensen i brevet til socialudvalget. Og her er der ikke lys forude. To medarbejdere er opsagt til september. Og her har billedet ikke ændret sig. - Vi er nødt til at give slip på Det Rullende Rum - det er ikke rentabelt. Vi skal afholde de løbende udgifter. "Vejledningsafdelingen laver opgaver som "Anden aktør" for eksempel vejledningssamtaler for AF, som underentreprenør for AOF Aalborg. Denne afdeling er i fremmarch, men udsigterne er blandede, da vi ikke ved hvor mange ledige vi får visiteret.", hedder det videre i brevet.