Budget 03: - Vi må se på antallet af skoler igen

Bindende bemærkning om antallet af skoler

Skolevæsen 25. september 2002 08:00

SKAGEN: Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Skagen byråd mener, at udviklingen i børnetallet i Skagen by gør det nødvendigt, at det i forbindelse med budgettet for 2003 endnu en gang undersøges, hvor mange skoler, der bør være i Skagen by. Derfor har partiet som et ændringsforslag til budgettet et forslag til en bindende budgetbemærkning, fortæller gruppens formand, Bjarne Kvist. - Udviklingen, hvis man kan kalde det sådan, er skræmmende, og vi mener at det er noget, vi er nødt til at tage højde for i budgetlægningen, siger Bjarne Kvist. Bjarne Kvist henviser til, at der efter sommerferien i år var 30 færre børn i Skagens børnehaver end inden ferien, og tallene for 2003 viser, at der efter sommerferien vil være yderligere 40 færre børn i børnehaverne. - Det er de børn, der skal begynde i skolen om tre år, der er tale om, og når vi allerede nu kan se hvor mange færre børn, der vil være til skolestart om ganske få år, er det tvingende nødvendigt, at vi tager højde for det i den kommunale økonomi, siger Bjarne Kvist. Socialdemokratiet ønsker derfor, at der til budgettet for 2003 knyttes en bindende budgetbemærkning, som i sin helhed lyder: "Som en konsekvens af det faldende børnetal og i forlængelse af den igangværende undersøgelse af ressourceforbruget indenfor folkeskoleområdet anmodes Kommunernes Landsforenings konsulenter om at vurdere det fremtidige antal folkeskoler i Skagen by." - Konsulenterne er netop nu i gang med en total undersøgelse af hele vores folkeskoleområde - med undtagelse af ét eneste punkt, som de ikke må udtale sig om, nemlig antallet af skoler, og det er efter vores mening helt vanvittigt at ofre mange kroner på en undersøgelse og så bestemme, at der er nogle forhold, der ikke må kigges på. - Man kunne da i det mindste bare lige høre, hvad de havde at sige, men det er der nok nogen, som ikke tør. Men det gør vi, og derfor forslaget til budgetbemærkning, siger Bjarne Kvist. - Den udvikling, der har været på børneområdet er efter vores mening virkelig skræmmende, og det ser allerede nu betydeligt værre ud, end vi forestillede os for blot et år siden, siger Bjarne Kvist. Bjarne Kvist erkender, at det nok er et forslag, som det kan blive vanskeligt at få flertal for i byrådet. - Men efter vores mening, er det det eneste rigtige. Vi har alle været enige om, at vi skal undgå hovsa-løsninger og i stedet tænke langsigtet, noget også Venstre har sagt mange gange, og derfor bør man da også på et område som dette, hvor det er muligt at tænke langsigtet og muligt at planlægge langsigtet, gøre det, siger Bjarne Kvist.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...