Budget 07: Sæby vinder - Skagen taber

Harmonisering af serviceniveau flytter store midler fra nord til syd i Ny Frederikshavn Kommune

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skagen får sit kulturhus, men hvor og hvornår ...? Arkivfoto: Peter Broen

NY FREDERIKSHAVN: Serviceniveauet i Ny Frederikshavn Kommune bliver hverken højeste eller laveste fællesnævner, men derimod ”lidt under gennemsnittet”. Men rundt omkring i storkommunen vil det opleves meget forskelligt. Serviceniveauet skal være ens over hele Ny Frederikshavn Kommune og det betyder i praksis, at der flyttes massive ressourcer fra Skagen til Sæby, mens Frederikshavn bliver nogenlunde uændret. Harmonisering Målt i udgift pr. indbygger ligger Skagen på de fleste områder over Sæby Kommune og derfor vil borgerne i Skagen opleve en sænkning af serviceniveauet, mens sæbynitterne kan se frem til en forbedring, især på børneområdet. Der er blandt andet afsat én mio. om året til fritidstilbud til de 10-14-årige med særlige vanskeligheder, projekter, som i dag findes i Skagen og Frederikshavn, men ikke i Sæby Kommune. Harmoniseringen gælder såvel normeringen som pengeforbruget og det betyder, at en del medarbejdere skal skifte arbejdsplads de kommende år. Sæby får desuden 10 mio. kr. til driften af den nye svømmehal, ligesom Østervrå Idræts- og kulturcenter får et ekstra driftstilskud. Udgifterne til anbringelse af børn er eksploderet. I 2007 bliver området tilført 10 mio. og det skal undersøges, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Kulturhus i Skagen En halv mio. årligt går til Kappelborgskolen i Skagen, så den lukkede skolebygning ikke forfalder totalt. Og apropos Kappelborgskolen afsættes fem mod tidligere 10 mio. kr. i 2007 til ”Kulturhus i Skagen”. - Det betyder ikke, at vi har droppet kulturhuset, men det er en erkendelse af, at det tager tid, inden vi får gennemført en folkeafstemning og fundet ud af, hvor kulturhuset skal ligge, hvordan det skal se ud og så videre. Derfor tager vi det i etaper, siger borgmester Erik Sørensen. Rådhus til hjørnespark Som omtalt i avisen i går er beslutningen om et renovering af rådhuset i Frederikshavn skudt til hjørnespark, eller et halvt års time out. Medarbejderne flytter som aftalt til Kattegat Siloen til nytår, men et grundigt analysearbejde skal afdække alternative muligheder med rådhuset. - Vi udskyder licitationen, for vi er ganske enkelt i tvivl om det er den rigtige beslutning. Nu vil vi have belyst, hvilke andre løsninger, der findes. Måske vi skal samle ”magten” ét sted og administrationen et andet og hvad skal rådhuset i givet fald bruges til? Alle disse spørgsmål vil vi nu have grundigt belyst, siger Erik Sørensen. På anlægssiden er der afsat syv mio. kr. i de næste to år til renovering af veje. Fra 2008 er der afsat 15 mio. om året til investering i bygninger i forbindelse med ændringer i skolestrukturen. I tilfælde af lukning af en eller flere skoler bliver det nødvendigt at bygge til/ ændre lokaler på andre skoler. Ny skolestruktur Maskinhallen i Frederikshavn får tilført midler til en medarbejder og her er der desuden afsat penge til Ambitionsfabrik og Ungwelt, to projekter, der peger fremad mod nye uddannelsesmuligheder og samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv. Penge til foreningslivet Tilskudsordningen til klubber og foreninger tilføres 531.000 kr. om året, så Frederikshavn-Ordningens niveau bliver gældende. I 2007 afsættes en halv mio. til forarbejdet med et Multihus ved Arena Nord, ligesom der fra 2009 er afsat penge til et helse- og oplevelsescenter i samme område. Vendsyssel Teater støttes med en halv mio. i 2007 og 2008 og der afsættes 400.000 kr. til en børne- og kulturkonsulent (Hanne Boesen). Skagen Museum er også en af vinderne. Museets tilskud øges med 800.000 kr. om året, ligesom et udviklingsprojekt på Sæby Museum støttes med 300.000 kr. Skagen får 800.000 til kystfodring og i 2008 er der midler til nyt gulv i Skagen Badmintonhal og færdiggørelse af P-plads ved Iscenter Nord. Ålbæk Havn og Sæby Havn får hver en halv mio. til forundersøgelser af havneprojekter. Sættes til salg Skansegården i Skansegade i Frederikshavn sættes til salg. Institutionen Skansegården og Socialpsykiatrisk Center på Grøntorvet lægges sammen til én ny institution, der får nye lokaler på Teglgårdsvej, hvor Discount-logi Teglgården tidligere lå. Alle overflødige kommunale ejendomme, jord og skove sættes til salg. Udover de mange tal indeholder Budget 2007 de såkaldte budgetbemærkninger, der går på: - Forbud mod tillægsbevillinger - Arbejde med skole- og institutionsstrukturen - En pulje til erhvervs- og udviklingsprojekter, de såkaldte Elsamaktier.

Forsiden