Budget 2003 - Hvornår er tiden inde til at tænke på børnene?

Socialforhold 11. september 2002 08:00

Pædagogerne i Sindal Kommune står magtesløse overfor socialudvalgets budgetoplæg og besparelseskatalog. Endnu en gang rammer nedskæringerne institutionsområdet med store besparelser. Der er inden for institutionsområdet udarbejdet tre forslag til beparelser for budget 2003. A. Ændringer af normering fra 4,6 timer pr. uge pr. barn til 2,4 timer pr. skolebarn for børn i Solstrålen, Møllebakken og Fritidscentret. B. Ændring af normering til 2,2 timer pr. skolebarn for alle skolebørn. C. Overflytning af skolebørn til SFO-ordning. (Ud af socialudvalgets budget). Socialudvalget vil samtidig beskære budgettet til beskæftigelsesmaterialer for alle børn med 300 kr. årligt pr. barn. Disse beskæftigelsesmaterialer dækker: • pædagogiske materialer (dyrehold, kreative materialer, materialer til værksted, til musik/drama/gymnastik, bøger, legetøj inde og ude, specialpædagogisk legetøj og materialer), • inventar (på legeplads og indendørs) og • andre pasningsudgifter (forplejning, udflugter, koloni, transport, entre, forbrugsartikler (hygiejne) og forbrugsartikler (køkken)). Vi kan ikke længere forsvare overfor forældrene, at alle vores værdier og mål og hele vores pædagogiske arbejde smuldrer mellem hænderne på os. Der vil med disse besparelser ikke blive tid og økonomi til at realisere dette. Børnene vil få en hverdag, hvor der bliver mindre tid til det enkelte barn, altså mindre kontakt til en voksen - kun, fordi politikerne ønsker at skære på daginstitutionsområdet. Børnene er væk fra far og mor og har brug for, at der er voksne i institutionen, som er nærværende, og som har mulighed for at se det enkelte barn, og netop det er en af institutionernes kerneydelser. Det er værd at nævne, at regeringen for tiden er fremme med forslag om, at børnehavebørnene skal have mere indskoling. Men hvad hjælper dette, når vores kommunalpolitikere vil skære på hele børneområdet? Det hænger ikke sammen. Vi står i dag med stor usikkerhed blandt personalet, for hvad vil der ske, og hvordan ser vores fremtid ud? Vi ved ikke, om vores børnehavebørn og skolebørn skal deles. - Skal børnene overflyttes til ny institution? - Skal der fyres pædagoger og hvor mange? Alt i alt arbejder vi under et utroligt dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...