EMNER

Budget 2003

Skatteprocenten forbliver uændret 21,6 Grundskylden falder fra 15 til 14 promille I sidste omgang fik kommunen: 1,4 mio. kr. ekstra til sygedagpenge 3,3 mio. kr. til serviceudvidelser på ældreområdet 4 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner 800.000 kr. til boligsociale formål Kassebeholdningen skal udgøre mindst 15-20 mio. kr. Tillægsbevillinger kan kun gives i fuld enighed. Der skal laves en særlig indsat for kontanthjælp og aktivering. Der afsættes 1 mio. kr. til markedsføring af Frederikshavn. Samtlige forvaltninger skal gennemgå en kritisk forvaltningsrevision.