Budget 2007 er nu en realitet

Enighed blandt 25 politikere, SF og de Radikale frygter konsekvenserne

JAMMERBUGT:Efter tre timer blev storkommunens første budget vedtaget og som ventet stod 25 ud af de 27 byrådsmedlemmer bag budget 2007, da Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune tirsdag aften holdt byrådsmøde. - Det er et budget med perspektiv, her er ikke kun til vand, varme og lys men også plads til investeringer, sagde formanden for Sammenlægningsudvalget, Mogens Gade (V). Overordnet set operer den nye storkommue med et driftsbudget for 2007 på omkring 1,4 mia. kroner, og der er vedtaget besparelser for 45 mio. kroner. Heraf stammer halvdelen af beløbet, ifølge Mogens Gade, fra stordriftsfordele og rationaliseringevinster, mens resten er deciderede reduktioner på blandt andet vedligehold, skoleområdet, børnepasning, hjemmehjælp. I budgettet er der afsat 32 mio. kroner til anlæg, heraf er de 25 mio. kroner øremærket til skolerenovering, der optages 7,5 mio. kroner i et nyt lån, samtidig skal der afdrages 18,5 mio. kroner på lån, desuden skal der henlægges godt 12 mio. kroner til kassebeholdning. Dertil kommer et engangsbeløb på ti mio, kroner, som ny Jammerbugt Kommune har fået i tilskud fra Indenrigsministeriet og som også ryger i kassen til at stå imod med i dårlige tider. Gunhild Bach Nielsen (Rad.) lagde imidlertid op til, at hun ville være med i budgetforliget, hvis de ti mio. kroner blev brugt på driften. - Min opfordring er, at vi skal bruge dem til at fjerne de værste besparelser, så vil jeg godt være i et budgetforlig. Jeg bliver ked af det, når jeg ser det her budget, jeg ser intet perspektiv i det, og jeg hører, at hele personalegruppen er frustreret, for den ved ikke, hvad det kommer til at betyde. Jeg vil ikke tage ansvar for budgettet, når der står så mange penge på anlægsbudgettet, sagde hun og mener, at ældreområdet med en besparelse på 8,5 mio. kroner i 2008 er hårdest ramt. Forslaget vakte dog ikke gehør, tværtimod mente blandt andre Per Halsboe-Larsen og Søren P. Mortensen, begge S, at det er nødvendigt med en buffer af en anseelig størrelse. - Kassebeholdningen er vores værn når vi ikke ved, hvilke opgaver vi får, sagde Søren P. Mortensen (S). Ejler Winkel fra Borgerlisten glædede sig allermest over, at der ikke blev lukket nogle af de små skoler i bestræbelserne på at spare penge. - Skolen er uerstattelig og jeg vil kæmpe til det sidste for at bevare de små skoler, sagde Ejler Winkel. En holdning som Kim Bennike fra Dansk Folkeparti kunne tilslutte sig og han udtrykte også glæde over et anlægsbudget på 32 mio. kroner. Hug til S Mens der var roser fra Mogens Gade og formanden for Venstres byrådsgruppe, Lars Holt, til de fire partier bag forliget, brugte det Radikale Venstre og SF lejligheden til at rette en kritik mod den socialdemokratiske byrådsgruppe. - Jeg forstår ikke, hvordan Socialdemokraterne, der bygger på, at vi skal have mere velfærd, har accepteret, at vi skal spare 0,7 procent på servicerammen. Vi ser store nedskæringer på de bløde området og jeg beklager, at Socialdemokraterne har valgt at lægge navn til budgettet, når vi ser resultatet, sagde Erik Ingerslev og udtrykte desuden bekymring over besparelsen på folkeskolernes specialundervisning og på børnehaveområdet. - Der er tale om en generel nedskæring på 3,2 procent, nogle får et lille plus mens andre kan holde deres nuværende nivau, men total set svarer besparelsen til en nedskæring på seks personer, sagde Erik Ingerslev. Formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Eva Rytter Andersen erkendte da også, at det er et skrapt budget. - Vi valgte at gå ind i det her, vi kunne have stået udenfor, det ville have været nemmere, men vi valgte at tage medansvar og det betyder, at vi har medvirket på besparelser på vores kerneområder, sagde hun. På trods af at budgettet for 2007 nu er vedtaget, vil der efterfølgende blive flere politiske drøftelser af, hvordan besparelserne helt konkret føres ud i livet. - Der er stadig mange områder hvor vi er i tvivl om økonomien og udmøntningen af budgettet bliver mindst en lige så stor opgave, sagde Lars Holt.